Dom za stare – Najcesce postavljana pitanja

Dom za stare – Najcesce postavljana pitanja

Pokušacemo na ovoj strani da damo odgovore na najcesca pitanja. Svakako nećemo moći da otklonimo sve Vaše dileme. Naše zadovoljstvo je ako smo malo pomogli. Pitanja koja nismo dotakli, a zanimaju Vas slobodno postavite na mail adresu safhauzen@mts.rs na obostarnu korist, Vama saznanje, nama nova tema koju treba obraditi.
I zapamtite, ne postoji neumesno pitanje, radi se možda o jednoj od najznačajnijih odluka koju morate da donesete. Učinite najbolje za sebe…

Ovo je prvo pitanje sa kojim se susrećete nakon odluke, a možda i pre, da želite smeštaj u neki od domova. Kvalitet i usluga određenog objekta može da Vas opredeli da li uopšte želite. Ponuda na ovom tržištu usluga je veoma različita. Kako svako ima stav šta mu je primarno vezano za njegov boravak, svaki savet je nezahvalan. Ono što je sigurno birajte registrovan dom koji ima licencu i dozvolu za rad. Nije pravilo, ali bolje je izabrati objekat većeg kapaciteta, obično ima i kompletniji prateći sadržaj. Napravite sastanak sa predstavnikom doma, možda postoji mogućnost da kreirate individualan tip smeštaja prema Vašoj potrebi. Ako postoji mogućnost dobro bi bilo razmeniti koju reč i sa osobama koje već koriste usluge u toj ustanovi. Srećno!

-uverenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-lična karta
-izjava volje osobe da želi smeštaj
(ako je pod starateljstvom, izjava staratelja)
-ček od penzije
-uverenje o imovinskom stanju
-fotokopija lične karte i potvrda o prihodima srodnika
(ako učestvuju u troškovima smeštaja, overena kod javnog beležnika)
-izjava o mogućnosti i načinu plaćanja troškova smeštaja
-overena zdravstvena knjižica
-nalaz i mišljenje interniste
-nalaz i mišljenje pulmologa, snimak pluća
-nalaz i mišljenje neuropsihijatra
-nalaz specijaliste dijagnostifikovane bolesti
-potvrda da lice ne boluje od zaraznih bolesti

Odluka koja je samo Vaša. Činjenica je da su domovi smešteni u gradskom području bliži vašim najmilijima, što je praktičnije za eventualne posete. To su uglavnom adaptirani stambeni objekti prilagođeni novoj funkciji. U ovom slučaju ne možete očekivati prevelike bašte, do 10-tak ari najviše. Objekti van grada su često namenski građeni sa više desetina ari bašte, ne retko sa bazenima, pružaju veću mogućnost za šetnju, boravak u prirodi i pružaju potpuni mir. Sve više domova se otvara pored banja, planina i drugih turističkih destinacija. Svaka od ovih ponuda ima poneku prednost i manu, dakle odluka je samo Vaša.

Osim kvalitetne ishrane, nege i higijene, uputno je raspitati se o sadržaju unutar i okolo objekta koji birate za svoj boravak. Kako je to mesto koje nećete često napuštati, bitno je da dom ima dovoljno različitih prostora u kome ćete provoditi svoje slobodno vreme. Dom solidnog kvaliteta mora da poseduje prostrani dnevni boravak, salu za ručavanje, prostor za rekreaciju, primanje poseta, razonodu, baštu, adekvatne staze za šetnju, Sama soba mora da bude opremljena sa udobnim krevetom, dovoljno plakara, kupatilom, da je svetla, provetrena i klimatizovana. Sve mora biti prilagodjeno za slabije pokretne osobe i invalide. Nikada se ne zna , možda zatreba.

Svi domovi moraju imati zaposlene medicinske sestre i barem jednog lekara. Ako to nemaju, kao minimum brige o Vama, svakako ih nemojte ni razmatrati kao mogućnost izbora. Dobro bi bilo da ustanova ima opremu i kvalifikovana lica za primarnu zdravstvenu zaštitu. To podrazumeva aparate za merenje pritiska, šecera, najosnovnije laboratorijske analize, elektromagnetnu terapiju, opremu za fizioterapiju i vežbe. Zaposlenog fizijatra i psihologa, te po potrebi lekare specijaliste.
Svakom korisniku mora da bude dostupan panik taster za poziv medicinskog osoblja.

Ustanova za smeštaj starih lica mora da ima najmanje sklopljen ugovor sa domom zdravlja i službom hitne pomoci. Bilo bi dobro i sa bolnicom lokalnog ili republičkog karaktera. Takav način poslovanja omogućava domu brzu reakciju u hitnim slučajevima, a Vama miran san. Imaoci i domaćeg i inostranog zdravstvenog osiguranja imaju pravo besplatnog pregleda i lečenja u bolnicama. Korisnici iz inostranstva moraju imati prijavu boravka, kako bi socijalno moglo da naplati lečenje kod matičnog osiguranja, da ne bi sami snosili troškove.

Od izuzetnog značaja da dobro proučite, pre smeštaja, koji od domova ce Vam pružiti osmišljen i bogat društveni život. Ne zaboravite da ćete u okviru ovog objekta provesti veoma dug period, i da osim terapije, spavanja i obroka imate još polovinu dana koju treba prijatno i kvalitetno provesti. Vaš život nije stao dolaskom u dom, naprotiv. Birajte objekat u kome postoje animatori i organizovan program od društvenih igara, plesnih večeri, kviz takmičenja, izleta, putovanja, kulturnog i zabavnog programa, bioskopskih projekcija i svega onoga za šta možda i niste do sada imali vremena usled savremenog tempa života. Upoznaćete nove prijatelje, a dan ispunjen sadržajem koji vam pričinjava radost je možda bolja terapija i od same zdravstvene nege.

Iako je cena mesečnog smeštaja najčešće odlučujući faktor, morate dobro odmeriti šta ona obuhvata. Osnovni paket uvek ima ležaj, hranu i osnovni nadzor. Za sve ostalo se detaljno raspitajte. Razmislite o veličini, opremi i broju osoba u sobi, da li se nutricionistička ishrana, rehabilitacija i izleti dodatno plaćaju, šta je sa eventualnim infuzijama i osnovnim zdravstvenim analizama, odlasku kod lekara specijaliste, sredstvima za higijenu, frizerom… Jako niska cena obično donosi i loše uslove, viša cena možda i nije tako visoka ako nema dodatnih troškova.

Domovi uglavnom imaju propisano vreme za posete, pre i popodne, kako ne bi remetili kućni red i obavljanje uobičajenih aktivnosti. Svakako u dogovoru sa upravom moguće su i posete van uobičajenih termina. Birajte dom koji ima uređen prostor za takvu namenu.. Neki pružaju i mogućnost boravka u posebnim apartmanima za višednevne posete. Ukoliko ste se odlučili za dom koji je smešten na nekoj od izletničkih ili turističkih destinacija imaćete privilegiju da sa svojim gostima napravite i kraći obilazak okoline. Kako god odaberete biće Vam bitno da udobno i neometano provedete vreme sa svojim najbližima.